Tất cả thực phẩm


Dọi quế

Giá: 85,000

Da heo

Giá: 20,000

Sụn mềm

Giá: 80,000

Sụn vai

Giá: 70,000

Lưỡi heo

Giá: 75,000

Má heo

Giá: 25,000

Đuôi heo

Giá: 50,000

Tim heo

Giá: 130,000

Gan heo

Giá: 30,000

Cuống họng

Giá: 25,000

Sáo dải

Giá: 65,000

Dạ dày

Giá: 70,000

Tràng heo

Giá: 130,000

Xương ống

Giá: 25,000

Xương hom

Giá: 20,000

Xương cục

Giá: 20,000

Xương sống

Giá: 15,000

chân giò rút xư...

Giá: 50,000

Giò Bò

Giá: Liên hệ

Giò Tai

Giá: Liên hệ

đối tác - khách hàng

option->hotline1?>
Hỗ trợ trực tuyến