nhập lợn

Heo nhập vào nhà máy đượcnhập từ các trang trong chuỗi liên kết được kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình chăn nuôi và trọng lượng phải đạt từ 110-120 kg

đối tác - khách hàng

option->hotline1?>
Hỗ trợ trực tuyến