Nội tạng


Cật heo

Giá: 90,000

Tràng heo

Giá: 130,000

Dạ dày

Giá: 70,000

Sáo dải

Giá: 65,000

Cuống họng

Giá: 25,000

Gan heo

Giá: 30,000

Tim heo

Giá: 130,000

đối tác - khách hàng

option->hotline1?>
Hỗ trợ trực tuyến