Thực phẩm tươi sống


Thịt nạc xay

Giá: 65,000

Thăn nõn

Giá: 70,000

Thăn chuột

Giá: 65,000

Nạc mông

Giá: 68,000

Mông sấn

Giá: 55,000

Dọi nách

Giá: 55,000

Nạc am vai

Giá: 68,000

Vai sấn

Giá: 55,000

Thăn cốt lết

Giá: 85,000

Sườn vai

Giá: 55,000

Sườn non

Giá: Liên hệ

Sườn cả sống

Giá: 65,000

Bắp giò bỏ móng

Giá: 55,000

Heo mảnh

Giá: 45,000

Nạc dăm vai

Giá: 75,000

Thịt Chân Giò

Giá: 65,000

Mong giò

Giá: 40,000

Mỡ phần

Giá: 22,000

Thủ Heo

Giá: 25,000

đối tác - khách hàng

option->hotline1?>
Hỗ trợ trực tuyến