Vai


Sụn vai

Giá: 70,000

Sụn mềm

Giá: 80,000

Dọi nách

Giá: 55,000

Nạc am vai

Giá: 68,000

Vai sấn

Giá: 55,000

Nạc dăm vai

Giá: 75,000

đối tác - khách hàng

option->hotline1?>
Hỗ trợ trực tuyến