Giò, chả


Giò gà

Giá: 250,000

Giò lụa

Giá: 180,000

Giò Tai

Giá: 200,000

Giò Bò

Giá: 280,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến