Giò, chả


Giò gà

Giá: 60,000

Giò lụa

Giá: 104,000

Giò Tai

Giá: 100,000

Giò Bò

Giá: Liên hệ

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến