Tất cả thực phẩm


Thủ Heo

Giá: 25,000

Mỡ phần

Giá: 28,000

Mong giò

Giá: 55,000

Thịt Chân Giò

Giá: 78,000

Nạc dăm vai

Giá: 88,000

Heo mảnh

Giá: 45,000

Bắp giò bỏ món...

Giá: 55,000

Sườn cả sống

Giá: 65,000

Sườn non

Giá: 105,000

Sườn vai

Giá: 100,000

Thăn cốt lết

Giá: 85,000

Vai sấn

Giá: 75,000

Nạc am vai

Giá: 88,000

Dọi nách

Giá: 55,000

Mông sấn

Giá: 74,000

Nạc mông

Giá: 83,000

Thăn chuột

Giá: 84,000

Thăn nõn

Giá: 70,000

Thịt nạc xay

Giá: 80,000

Ba dọi cả tấm

Giá: 87,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến