Thực phẩm tươi sống


Cật heo

Giá: 105,000

Chân giò rút xương

Giá: 75,000

Xương sống

Giá: 30,000

Xương cục

Giá: 30,000

Xương hom

Giá: 50,000

Xương ống

Giá: 20,000

Tràng heo

Giá: 200,000

Dạ dày

Giá: 190,000

Sáo dải

Giá: 80,000

Cuống họng

Giá: 30,000

Gan heo

Giá: 25,000

Tim heo

Giá: 210,000

Má heo

Giá: 38,000

Lưỡi heo

Giá: 135,000

Sụn vai

Giá: 90,000

Sụn mềm

Giá: 100,000

Da heo

Giá: 17,000

Dọi quế

Giá: 95,000

Ba dọi cả tấm

Giá: 75,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến