Thực phẩm tươi sống


Cật heo

Giá: 200,000

Chân giò rút xương

Giá: 150,000

Xương sống

Giá: 50,000

Xương cục

Giá: 50,000

Xương hom

Giá: 50,000

Xương ống

Giá: 50,000

Tràng heo

Giá: 350,000

Dạ dày

Giá: 200,000

Sáo dải

Giá: 65,000

Cuống họng

Giá: 80,000

Gan heo

Giá: 30,000

Tim heo

Giá: 250,000

Đuôi heo

Giá: 120,000

Má heo

Giá: 25,000

Lưỡi heo

Giá: 170,000

Sụn vai

Giá: 190,000

Sụn mềm

Giá: 190,000

Da heo

Giá: 55,000

Dọi quế

Giá: 175,000

Ba dọi cả tấm

Giá: 170,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến