Vai


Dọi nách

Giá: 68,000

Nạc am vai

Giá: 90,000

Vai sấn

Giá: 67,000

Nạc dăm vai

Giá: 90,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến