Vai


Sụn vai

Giá: 120,000

Sụn mềm

Giá: 120,000

Dọi nách

Giá: 55,000

Nạc am vai

Giá: 88,000

Vai sấn

Giá: 75,000

Nạc dăm vai

Giá: 88,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến