Thịt thăn


Thịt nạc xay

Giá: 130,000

Thăn nõn

Giá: 140,000

Thăn chuột

Giá: 84,000

Thăn cốt lết

Giá: 190,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến