Thịt thăn


Thịt nạc xay

Giá: 65,000

Thăn nõn

Giá: 90,000

Thăn chuột

Giá: 84,000

Thăn cốt lết

Giá: 95,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến