Sườn


Sườn vai

Giá: 100,000

Sườn non

Giá: 105,000

Sườn cả sống

Giá: 65,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến