Sườn


Sườn vai

Giá: 120,000

Sườn non

Giá: 170,000

Sườn cả sống

Giá: 120,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến