Chân giò


Chân giò rút xương

Giá: 75,000

Bắp giò bỏ móng

Giá: 70,000

Thịt Chân Giò

Giá: 72,000

Mong giò

Giá: 42,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến