Chân giò


Chân giò rút xương

Giá: 150,000

Bắp giò bỏ móng

Giá: 120,000

Thịt Chân Giò

Giá: 120,000

Mong giò

Giá: 80,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến