Nội tạng


Cật heo

Giá: 105,000

Tràng heo

Giá: 200,000

Dạ dày

Giá: 190,000

Sáo dải

Giá: 80,000

Cuống họng

Giá: 30,000

Gan heo

Giá: 25,000

Tim heo

Giá: 210,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến