Nội tạng


Cật heo

Giá: 200,000

Tràng heo

Giá: 350,000

Dạ dày

Giá: 200,000

Sáo dải

Giá: 65,000

Cuống họng

Giá: 80,000

Gan heo

Giá: 30,000

Tim heo

Giá: 250,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến