Xương


Xương sống

Giá: Liên hệ

Xương cục

Giá: 30,000

Xương hom

Giá: Liên hệ

Xương ống

Giá: Liên hệ

Đuôi heo

Giá: Liên hệ

Sụn vai

Giá: Liên hệ

Sụn mềm

Giá: Liên hệ

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến