Xương


Xương sống

Giá: 50,000

Xương cục

Giá: 50,000

Xương hom

Giá: 50,000

Xương ống

Giá: 50,000

Đuôi heo

Giá: 120,000

Sụn vai

Giá: 190,000

Sụn mềm

Giá: 190,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến