Xương


Xương sống

Giá: 30,000

Xương cục

Giá: 30,000

Xương hom

Giá: 50,000

Xương ống

Giá: 20,000

Sụn vai

Giá: 90,000

Sụn mềm

Giá: 100,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến