Tất cả thực phẩm


Sườn vai

Giá: Liên hệ

Thăn cốt lết

Giá: 95,000

Vai sấn

Giá: 67,000

Nạc am vai

Giá: 90,000

Dọi nách

Giá: 68,000

Thăn chuột

Giá: 84,000

Thăn nõn

Giá: 90,000

Thịt nạc xay

Giá: 65,000

Ba dọi cả tấm

Giá: 75,000

Dọi quế

Giá: 95,000

Da heo

Giá: 17,000

Sụn mềm

Giá: 100,000

Sụn vai

Giá: 90,000

Lưỡi heo

Giá: 135,000

Má heo

Giá: 38,000

Đuôi heo

Giá: 80,000

Tim heo

Giá: 210,000

Gan heo

Giá: 25,000

Cuống họng

Giá: 30,000

Sáo dải

Giá: 80,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến