Tất cả thực phẩm


Sườn vai

Giá: Liên hệ

Thăn cốt lết

Giá: Liên hệ

Vai sấn

Giá: Liên hệ

Nạc am vai

Giá: Liên hệ

Dọi nách

Giá: Liên hệ

Mông sấn

Giá: Liên hệ

Thăn chuột

Giá: Liên hệ

Thăn nõn

Giá: Liên hệ

Thịt nạc xay

Giá: Liên hệ

Ba dọi cả tấm

Giá: Liên hệ

Dọi quế

Giá: Liên hệ

Da heo

Giá: Liên hệ

Sụn mềm

Giá: Liên hệ

Sụn vai

Giá: Liên hệ

Lưỡi heo

Giá: Liên hệ

Má heo

Giá: Liên hệ

Đuôi heo

Giá: Liên hệ

Tim heo

Giá: Liên hệ

Gan heo

Giá: Liên hệ

Cuống họng

Giá: Liên hệ

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến